bé tập nói sớm

27 Tháng Tư, 2020

Xem Bé học Tiếng Pháp – Đồ chơi – français pour les enfants – Les jouets.

DẠY TRẺ THÔNG MINH SỚM. Bé học Tiếng Pháp. Đồ chơi. français pour les enfants. Les jouets.
23 Tháng Tám, 2020

Xem Bé học Tiếng Pháp – Đồ ăn ngọt – français pour les enfants – Les sucreries.

DẠY TRẺ THÔNG MINH SỚM. Bé học Tiếng Pháp. Đồ ăn ngọt. français pour les enfants. Les sucreries.
29 Tháng Mười, 2020

Xem Bé học Tiếng Pháp – Bộ phận cơ thể 1 – français pour les enfants – les parties du corps 1.

DẠY TRẺ THÔNG MINH SỚM. Bé học Tiếng Pháp. Bộ phận cơ thể 1 français pour les enfants. les parties du corps 1.