France (Country)

31 Tháng Ba, 2019

Xem Hướng Dẫn Học tiếng Pháp qua bài hát

GSAP bonjour ! Vietsub cho bài hát tiếng Pháp đây nhé: Sáng thứ hai vua, hoàng hậu và vị hoàng tử nhỏ Đến để bắt tay tôi, khi tôi rời đi Hoàng tử nhỏ nói rằng: " Chúng tôi sẽ trở lại vào thứ 3" Sáng thứ ba vua, hoàng hậu và vị hoàng tử…
11 Tháng Năm, 2019

Xem Ngay 1000 câu tiếng Pháp giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất – Learn French Phrase – French Conversation