French (Language In Fiction)

31 Tháng Ba, 2019

Xem Hướng Dẫn Học tiếng Pháp qua bài hát

GSAP bonjour ! Vietsub cho bài hát tiếng Pháp đây nhé: Sáng thứ hai vua, hoàng hậu và vị hoàng tử nhỏ Đến để bắt tay tôi, khi tôi rời đi Hoàng tử nhỏ nói rằng: " Chúng tôi sẽ trở lại vào thứ 3" Sáng thứ ba vua, hoàng hậu và vị hoàng tử…
29 Tháng Tư, 2019

Video Học Từ Vựng Tiếng Pháp về khuôn mặt

Học Từ Vựng Tiếng Pháp, Visage, Khuôn Mặt, Từ vựng Tiếng Pháp về khuôn mặt, Học Tiếng Pháp
11 Tháng Năm, 2019

Xem Ngay 1000 câu tiếng Pháp giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất – Learn French Phrase – French Conversation