Video Giao tiếp Tiếng Pháp cho người bắt đầu – Bài 1a: Chào hỏi và giới thiệu

Video (2) Luyện nghe tiếng Pháp cơ bản: 5 bài nghe cơ bản Pháp Việt
10 Tháng Sáu, 2019
Video Bạch Tuyết và 7 chú lùn (Tập nghe Tiếng Pháp có phụ đề)
12 Tháng Sáu, 2019

Video Giao tiếp Tiếng Pháp cho người bắt đầu – Bài 1a: Chào hỏi và giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *