Xem Ngay Tự học tiếng Pháp : #19 Chia động từ Pouvoir và Vouloir ở thì hiện tại

Video Học Từ Vựng Tiếng Pháp, Le corps, Từ vựng Cơ thể người, Tiếng Pháp
29 Tháng Năm, 2019
Xem Ngay Tự học tiếng Pháp căn bản: #4 Quy tắc chia động từ nhóm một – kết thúc bằng ER ở thì Hiện tại
29 Tháng Năm, 2019

Xem Ngay Tự học tiếng Pháp : #19 Chia động từ Pouvoir và Vouloir ở thì hiện tại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *