Xem Ngay Tự học tiếng Pháp #27 : Nhận biết Imparfait và Passé composé

Xem Ngay Tự học tiếng Pháp: #14 Đặt câu hỏi (phần 1)
29 Tháng Năm, 2019
Xem Ngay Tự học tiếng Pháp căn bản: #9 Động từ FAIRE
29 Tháng Năm, 2019

Xem Ngay Tự học tiếng Pháp #27 : Nhận biết Imparfait và Passé composé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *