Xem Ngay Tự học tiếng Pháp căn bản: #7 Chia động từ Aller ở thì Hiện tại

Xem Ngay Tự học tiếng Pháp : #19 Chia động từ Pouvoir và Vouloir ở thì hiện tại
29 Tháng Năm, 2019
Xem Ngay Tự học tiếng Pháp : #18 Chia động từ nhóm hai – kết thúc bằng -IR ở thì hiện tại
29 Tháng Năm, 2019

Xem Ngay Tự học tiếng Pháp căn bản: #7 Chia động từ Aller ở thì Hiện tại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *