giáo trình hán ngữ

15 Tháng Bảy, 2019

Xem Ngay Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 25)

Tự học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 2 (bài 25): 她学得很好 Tā xué de hěn hǎo: Cô ấy học rất giỏi === Xem thêm các bài trong giáo trình Hán ngữ 2: Bài 24 giáo trình Hán ngữ 2: https://youtu.be/Y40gtiT98y8 Bài 23 giáo trình Hán ngữ 2: https://youtu.be/RSDLmozaS6I Bài 22 giáo trình…