Hồ Chí Minh

10 Tháng Năm, 2019

Xem Ngay Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tiếng Pháp

Thuớc phim Tư liệu lịch sử hiếm hoi về hình ảnh thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn nữ Phóng Viên Pháp năm 1964... http://SimKinhDich.vn - Nhà cung cấp Sim Số Đẹp Phong Thủy