huynhthanhha83@yahoo.com

10 Tháng Năm, 2019

Xem Học tiếng pháp cơ bản: bảng chữ cái tiếng Pháp

Học tiếng pháp cơ bản cho người mới bắt đầu
29 Tháng Năm, 2019

Xem Học tiếng Pháp cơ bản: Các bộ phận cơ thể người (Bài 3)

Học Tiếng Pháp cho người mới bắt đầu
3 Tháng Sáu, 2019

Xem Học tiếng Pháp cơ bản: Các loài động vật (Bài 5)

Học tiếng Pháp cho người mới bắt đầu