monkey math

21 Tháng Sáu, 2019

Xem Bé học tiếng Pháp qua hình ảnh sinh động 03_ Monkey Junior / Easy level

Nếu Bố, Mẹ xác định cho các Bé học tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga. Thì không nên bỏ qua phần mềm này. link đăng ký hướng dẫn tải Phần mềm học : http://www.monkeyjunior.vn/?lp=1&coupon=VN12345 http://www.monkeystories.vn/?coupon=VN12345&lp=1. https://www.monkeymath.vn/?coupon=VN12345&lp=1 * CÁCH HỌC NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN NHẤT VỚI TRẺ Câu…
30 Tháng Mười Hai, 2019

Xem Bé học Tiếng Việt qua hình ảnh sinh động 02_ Monkey Junior / Easy level

Nếu Bố, Mẹ xác định cho các Bé học tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga. Thì không nên bỏ qua phần mềm này. link đăng ký để được hướng dẫn tải Phần mềm học : http://www.monkeyjunior.vn/?lp=1&coupon=VN12345 http://www.monkeystories.vn/?coupon=VN12345&lp=1. https://www.monkeymath.vn/?coupon=VN12345&lp=1 * CÁCH HỌC NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN NHẤT VỚI…