Video Giao tiếp Tiếng Pháp cho người bắt đầu: Bài 2: Bảng chữ cái

Video Truyện nói Tiếng Pháp trước khi ngủ- Số 1: Bé gà con muốn thấy biển (bản nghe rõ)
18 Tháng Sáu, 2019
Xem Phụ đề pháp Le cadeau empoissionnee
18 Tháng Sáu, 2019

Video Giao tiếp Tiếng Pháp cho người bắt đầu: Bài 2: Bảng chữ cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *