Video Ngữ pháp Tiếng Pháp theo yêu cầu-Số 3: Cách sử dụng các mạo từ (le,la,les,un,une,des,du,de la)

Video Học tiếng Nhật online – Ngữ pháp N5 bài 2 – Đó là cái cặp của tôi (Học tiếng Nhật cơ bản)
18 Tháng Một, 2020
Chia Động Từ Être Và Avoir Trong Tiếng Pháp
18 Tháng Một, 2020

Video Ngữ pháp Tiếng Pháp theo yêu cầu-Số 3: Cách sử dụng các mạo từ (le,la,les,un,une,des,du,de la)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *