Video Truyện nói Tiếng Pháp trước khi ngủ- Số 1: Bé gà con muốn thấy biển (bản nghe rõ)

Xem Tìm hiểu ngôn ngữ tiếng Pháp = Học tiếng Pháp miễn phí = 11 heures 24 minutes
18 Tháng Sáu, 2019
Video Giao tiếp Tiếng Pháp cho người bắt đầu: Bài 2: Bảng chữ cái
18 Tháng Sáu, 2019

Video Truyện nói Tiếng Pháp trước khi ngủ- Số 1: Bé gà con muốn thấy biển (bản nghe rõ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *