Xem Ngay Tự học tiếng Pháp : #18 Chia động từ nhóm hai – kết thúc bằng -IR ở thì hiện tại

Xem Ngay Tự học tiếng Pháp căn bản: #7 Chia động từ Aller ở thì Hiện tại
29 Tháng Năm, 2019
Xem Ngay Tự học tiếng Pháp #27 : Nhận biết Imparfait và Passé composé
29 Tháng Năm, 2019

Xem Ngay Tự học tiếng Pháp : #18 Chia động từ nhóm hai – kết thúc bằng -IR ở thì hiện tại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *