làm đồ chơi với con

22 Tháng Mười Một, 2020

Xem HỌC TIẾNG PHÁP Thử ghép bản đồ thế giới và gắn cờ Việt Nam

Hôm nay ba bạn này xoay mẹ mòng mòng luôn, mẹ chạy theo ná thở :D Xem thêm: ★ Series Học tiếng Pháp cho trẻ em: https://www.youtube.com/watch?v=a2NuhVh6XLE&list=PL8a17nGkYB5-hirRip21fygZ_0DiqxB_X ★ Cộng đồng cha mẹ có con nói tiếng Pháp : https://www.facebook.com/groups/1567562786749620 ★ Các trò chơi cùng con ở nhà : https://www.youtube.com/watch?v=y7fBf8Uk64I&list=PL8a17nGkYB5_DanTIksnboJyg4a-ykuMx ★ Bé giúp đỡ việc nhà:…
28 Tháng Mười Một, 2020

Xem HỌC TIẾNG PHÁP | Chưa bao giờ học tiếng Pháp có hiểu được người nói tiếng Pháp không?

Hôm nay là ngày đầu tiên Tú An làm quen với ngôn ngữ Pháp. Dựa vào cử chỉ, giải thích bằng hình ảnh đã biết, Tú An vẫn hiểu và thực hiện được những yêu cầu đơn giản của mẹ Cà Rem Xem thêm: ★ Series Học tiếng Pháp cho trẻ em: https://www.youtube.com/watch?v=a2NuhVh6XLE&list=PL8a17nGkYB5-hirRip21fygZ_0DiqxB_X ★ Cộng…